Lars Westin
VD
070-945 72 22/013-32 97 94
lw@miljobyggarna.net

Fredrik Lindh
Arbetschef
070-945 72 23/013-32 97 95
fl@miljobyggarna.net

Roger Mild
Arbetschef
070-945 72 24/013-32 97 92
rm@miljobyggarna.net

Dennis Johansson
Arbetschef
073-338 15 85
dj@miljobyggarna.net

Per Emdén
Kalkyl
070-945 72 37
pe@miljobyggarna.net

André Andersson
Inköp
070-945 72 25
aa@miljobyggarna.net

Richard Johansson
Produktionschef
070-870 72 17
rj@miljobyggarna.net

Malin Höglund
Produktionsledare
Skyddsrumssakkunnig
076-126 12 85
mh@miljobyggarna.net

Simon Sverre
Produktionsledare
076-126 12 84
ss@miljobyggarna.net

Johan Karlsson
Produktionsledare
073-633 21 60
jok@miljobyggarna.net

Erik Slycke
Produktionsledare
073-230 02 79
es@miljobyggarna.net

Tim Andersson
Produktionsledare
076-126 10 49
tia@miljobyggarna.net

Joel Samuelsson
Produktionsledare
073-633 72 40
js@miljobyggarna.net

Rickard Karlsson
Produktionsledare
070-945 72 21
rk@miljobyggarna.net

Peter Hansson
Byggservice
073-633 72 42

Niklas Andersson
Ekonomi
070-254 86 47
na@miljobyggarna.net

Sussi Alm
Administration
073-423 72 69/013-32 97 96
sa@miljobyggarna.net

Moa Alm
Administration
070-945 72 28/013-32 97 97
ma@miljobyggarna.net

Håkan Björklund
Personalassistent
070-945 72 26/013-32 97 91
hb@miljobyggarna.net

Leverantörsfakturor via E-post skickas till faktura@miljobyggarna.net